TÊN MIỀN VIỆT NAM Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm Phí transfer về KNV
.vn 350.000 VNĐ 480.000 VNĐ 432.000 VNĐ
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ 315.000 VNĐ
.org.vn | .gov.vn   | .edu.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .ac.vn | .health.vn 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ 180.000 VNĐ
.name.vn   30.000 VNĐ 30.000 VNĐ 27.000 VNĐ
Tên miền địa giới hành chính 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ 180.000 VNĐ
 
Mua >=10 domain trở lên được giảm 10%
Mua domain >=10 năm trở lên được giảm 12%
Mua >=7 domain trở lên được giảm 7%
Mua domain >=7 năm trở lên được giảm 10%
Mua >=5 domain trở lên được giảm 5%
Mua domain >=5 năm trở lên được giảm 5%

 

- Giá trên chưa gồm VAT.
- Tên miền Quốc Tế VAT 10%.
- Tên miền Việt Nam VAT 0%.

Copyright © 2008 - 2019 ketnoiviet.net. All rights reserved.
Công ty Cổ phần Công nghệ Trực tuyến Kết Nối Việt - Địa chỉ: 5 ĐHT 38, Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM

info@ketnoiviet.net / www.ketnoiviet.net