Tài liệu hướng dẫn

Cách khắc phục sự cố Outlook khi bạn không thể gửi hoặc nhận e-mail

Trước khi bạn bắt đầu khắc phục sự cố, xác định xem bạn có thể kết nối với Internet không
 

Trước tiên, bạn nên xác định xem có thể kết nối với Internet không. Nếu bạn đã kết nối với Internet nhưng không thể gửi hoặc nhận e-mail, hãy đi tới phương pháp 1 để tạo hồ sơ e-mail mới.

Nếu bạn không thể kết nối với Internet, có thể đây là lý do khiến bạn không thể gửi hoặc nhận e-mail. Bạn có thể muốn liên hệ với ISP của mình. Sau khi kết nối Internet của bạn được khôi phục, hãy thử gửi cho chính mình một e-mail để kiểm tra xem sự cố của bạn có được giải quyết hay không. Nếu bạn vẫn không thể gửi hoặc nhận e-mail sau khi kết nối Internet được khôi phục, hãy đi tới phương pháp 1.

 

Phương pháp 1: Tạo hồ sơ e-mail mới

 

Bước 1: Mở hộp thoại Thiếp lập Thư

 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập Điều khiển vào ô Mở, rồi bấm OK.
 2. Tuỳ thuộc vào phiên bản Windows đang chạy trên máy tính của bạn, thực hiện một trong các cách sau:
  • Windows XP:

   Nếu bạn đang ở Chế độ xem Danh mục, bấm Tài khoản Người dùng, rồi bấm Thư.
   Nếu bạn đang không ở Chế độ xem Danh mục, bấm đúp vào Thư.
  • Windows Vista:

   Bấm Tài khoản người dùng, sau đó bấm Thư.
 3. Hộp thoại Thiết lập Thư mở ra.

Bước 2: Khởi động thuật sỹ Hồ sơ Mới

 1. Bấm Hiển thị Hồ sơ.
 2. Bấm Thêm để khởi động thuật sỹ Hồ sơ Mới.

Bước 3: Tạo hồ sơ

 1. Trong ô Tên Hồ sơ, nhập Kiểm tra, rồi bấm OK để đặt tên cho hồ sơ e-mail mới.
 2. Làm theo các bước thích hợp với phiên bản Outlook của bạn:
  • Microsoft Office Outlook 2010
   1. Bấm để chọn hộp kiểm Cài đặt cấu hình máy chủ theo cách thủ công.
   2. Bấm Tiếp theo.
   3. Trên trang Chọn Dịch vụ, bấm Thư điện tử.
   4. Bấm Tiếp theo.
   5. Điền vào các ô trong hộp thoại Cài đặt Thư điện tử. Đảm bảo cài đặt Loại Tài khoản được đặt thành POP3.

    Chú ý Nhập thông tin từ ISP hoặc từ quản trị viên e-mail của bạn vào ô Máy chủ thư đến và vào ô Máy chủ thư đi (SMTP).
   6. Bấm Tiếp theo, làm theo lời nhắc để kết thúc thiết lập tài khoản của bạn, rồi bấm Kết thúc.
   7. Hồ sơ mới của bạn sẽ được tạo. Chuyển tới bước 4.
  • Microsoft Office Outlook 2007
   1. Bấm để chọn hộp kiểm Cài đặt cấu hình máy chủ theo cách thủ công.
   2. Bấm Tiếp theo.
   3. Trên trang Chọn Dịch vụ E-mail, bấm Thư điện tử.
   4. Bấm Tiếp theo.
   5. Điền vào các ô trong hộp kiểm Cài đặt Thư điện tử. Đảm bảo cài đặt Loại Tài khoản được đặt thành POP3.

    Chú ý Nhập thông tin từ ISP hoặc từ quản trị viên e-mail của bạn vào ô Máy chủ thư đến và vào ô Máy chủ thư đi (SMTP).
   6. Bấm Tiếp theo, làm theo lời nhắc để kết thúc thiết lập tài khoản của bạn, rồi bấm Kết thúc.
   7. Hồ sơ mới của bạn sẽ được tạo. Chuyển tới bước 4.
  • Microsoft Office Outlook 2003 và các phiên bản Outlook trước
   1. Bấm Thêm tài khoản e-mail mới.
   2. Bấm Tiếp theo.
   3. Bấm POP3.
   4. Bấm Tiếp theo.
   5. Điền vào các ô trong hộp kiểm Cài đặt Thư điện tử. Đảm bảo cài đặt Loại Tài khoản được đặt thành POP3.

    Chú ý Nhập thông tin từ ISP hoặc từ quản trị viên e-mail của bạn vào các ô Máy chủ thư đếnMáy chủ thư đi (SMTP).
   6. Bấm Tiếp theo.
   7. Bấm Kết thúc.
   8. Hồ sơ mới của bạn sẽ được tạo. Chuyển tới bước 4.

Bước 4: Đặt hồ sơ mặc định

 1. Trong hộp thoại Thư, dưới ô Khi khởi động Microsoft Outlook, hãy sử dụng ô hồ sơ này, bấm chọn hồ sơ mới mà bạn đã tạo ở bước 3.
 2. Bấm OK.
 3. Sử dụng Outlook để gửi cho chính mình một e-mail.

  Nếu nhận được e-mail thành công, bạn đã hoàn tất khắc phục sự cố.

  Nếu không nhận được e-mail, việc tạo cấu hình mới không giải quyết được sự cố của bạn. Thử phương pháp 2.

  Chú ý Nếu bạn sử dụng Kết nối mạng Quay số để kết nối với Internet, rất tiếc, bài viết này không thể giúp bạn hơn. Tham khảo phần "Các bước tiếp theo" để biết các tuỳ chọn khác.
Phương pháp 2: Đặt TCP/IP làm giao thức mặc định
Nếu việc tạo cấu hình mới không giải quyết được sự cố, TCP/IP có thể không được đặt làm giao thức Internet mặc định của bạn. Làm theo các bước sau để đặt TCP/IP làm giao thức mặc định để kết nối với Internet.

Bước 1: Mở hộp thoại Thuộc tính Kết nối Mạng

 1. Tuỳ thuộc vào phiên bản Windows đang chạy trên máy tính của bạn, thực hiện một trong các cách sau:
  • Windows XP hoặc Windows 2000: Bấm Bắt đầu rồi bấm Chạy.
  • Windows Vista: Bấm Bắt đầu.
 2. Nhập ncpa.cpl, rồi nhấn Enter để mở cửa sổ Kết nối Mạng.
 3. Bấm chuột phải vào kết nối với Internet, sau đó bấm Các thuộc tính.

  Chú ý Nếu nhiều kết nối được hiển thị trong cửa sổ Kết nối Mạng, kết nối mà bạn sử dụng để kết nối với Internet cho biết Đã kết nối hoặc kết điều gì đó tương tự.

Bước 2: Xác minh xem kết nối có sử dụng TCP/IP hay không

 1. Trên tab Chung, đảm bảo rằng hộp kiểm Giao thức Internet (TCP/IP) được chọn. Nếu không, hãy bấm chọn hộp kiểm Giao thức Internet (TCP/IP).
 2. Bấm OK.
 3. Bấm Có nếu bạn được nhắc khởi động lại máy tính.
 4. Sử dụng Outlook để gửi cho chính mình một e-mail.

  Nếu nhận được e-mail thành công, bạn đã hoàn tất khắc phục sự cố.

  Nếu bạn không nhận được e-mail, rất tiếc, bài viết này đã không giúp được bạn.

Copyright © 2008 - 2019 ketnoiviet.net. All rights reserved.
Công ty Cổ phần Công nghệ Trực tuyến Kết Nối Việt - Địa chỉ: 5 ĐHT 38, Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM

info@ketnoiviet.net / www.ketnoiviet.net