Tên dịch vụ  Chi phí
100G Bandwidth Extra
820.000đ x 1 tháng

(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
10G Bandwidth Extra
188.000đ x 1 tháng

(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
1G Bandwidth Extra
20.000đ x 1 tháng

(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
50G Bandwidth Extra
500.000đ x 1 tháng

(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
5G Bandwidth Extra
97.000đ x 1 tháng

(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
Restore data for Hosting
200.000đ = OneTime

Copyright © 2006 - 2017 ketnoiviet.net. All rights reserved.
Công ty Cổ phần Công nghệ Trực tuyến Kết Nối Việt - 5 ĐHT38, Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM

[email protected] / www.ketnoiviet.net