Tên dịch vụ  Chi phí
100G Bandwidth Extra
820.000đ x 1 tháng

(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
10G Bandwidth Extra
188.000đ x 1 tháng

(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
1G Bandwidth Extra
20.000đ x 1 tháng

(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
50G Bandwidth Extra
500.000đ x 1 tháng

(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
5G Bandwidth Extra
97.000đ x 1 tháng

(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
Restore data for Hosting
200.000đ = OneTime

Copyright © 2006 - 2016 ketnoiviet.net. All rights reserved.
Công ty Cổ phần Công nghệ Trực tuyến Kết Nối Việt - 19 Đường B1, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

info@ketnoiviet.net / www.ketnoiviet.net